Privacybeleid

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals de wet voorschrijft.

Over ons

De website lodder-bv.nl wordt beheerd door Lodder Events & Sfeermakers BV. Lodder Events & Sfeermakers BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:
Lodder Events & Sfeermakers BV
Energieweg 5
3281 NH Numansdorp
T: 0186 782 116

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen persoonsinformatie die u zelf aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat u via deze website een van onze contactformulieren invult.

Lodder Events & Sfeermakers BV kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, aanhef, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens

Lodder Events & Sfeermakers BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Lodder Events & Sfeermakers BV kan uw persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Lodder Events & Sfeermakers BV kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Lodder Events & Sfeermakers BV rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Lodder Evens & Sfeermakers BV heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van je computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo maken wij het gebruik van onze website gemakkelijker voor u. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Toestemming voor cookies

Niet alle cookies zijn gemaakt om uw gegevens te verzamelen. Op deze website maken wij alleen gebruik van functionele cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Met deze functionele cookies verzamelen wij geen persoonsgegevens. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als je de website bezoekt.

Social media

De social media buttons op deze website bevatten geen cookies. Het zijn links naar de website van het betreffende platform (bijvoorbeeld) Facebook. Wanneer u van die link gebruik maakt, verlaat u onze website en komt u terecht bij (bijvoorbeeld) Facebook. Daar geldt het privacybeleid van het betreffende platform. Daar hebben wij geen invloed op en daar kunnen wij dus ook niet voor instaan.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Lodder Events & Sfeermakers BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Lodder Events & Sfeermakers BV over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@lodder-events.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Lodder Events & Sfeermakers BV, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Lodder Events & Sfeermakers BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Lodder Events & Sfeermakers BV of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Lodder Events & Sfeermakers BV neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Lodder Events & Sfeermakers BV via info@lodder-events.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid tussentijds wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen op deze pagina. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacybeleid of over de wijze waarop Lodder Events & Sfeermakers BV omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@lodder-events.nl

 

Vragen?

Meer weten over ons privacybeleid?
Bel 0186-782 116. Wij helpen u graag verder.